LAVI POTŘEBUJE VÍCE PROSTORU!
FILMOVÉ PLÁTNO BUDE AKORÁT.

Gangbang production s.r.o.
Elišky krásnohorské 123/10, 110 00 Praha 1
gbang@gbang.cz | www.gbang.cz
IČO: 08383197 | CZ08383197 | bankovní účet: 691163/5500